Strona główna

-.- -A- #B# -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Bieżuńska-Małowist Iza, Wpływ podboju rzymskiego na życie Egiptu, [w:] Bieżuńska-Małowist I. (red.), Historia starożytna. VIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich z 1958 roku, Polskie Tow. Hist., Warszawa 1960, ss.49-62.