Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- #R# -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Rogosz Norbert, Geneza wojny domowej lat 49-48 p.n.e. a jej ujęcie w relacji Aulusa Hircjusza, Historia i Współczesność, 6, 1982, s.7-30.

Rogosz Norbert, Kwestia tajności sprzysiężenia M. Juniusza Brutusa i G. Kasjusza Longinusa, Wieki Stare i Nowe, 3(8), 2011, s.9-35.

Rogosz Norbert, Lex Tribunicia de Caesare absente consule creando (52 r. p.n.e.), Przegląd Historyczny, 76, 1985, 1, s.1-13.

Rogosz Norbert, Pozaitalscy sojusznicy G. Juliusza Cezara czasie jego zmagań z Gn. Pompejuszem i obrońcami Republiki w latach 49-48 przed Chrystusem, Antiquitas, 29, 2007, s.415-441.

Rogosz Norbert, [rec.] Dariusz Słapek, Sport i widowiska w świecie antycznym. Kompendium, Kraków-Warszawa 2010, Wydawnictwo Homini, ss. 799, Res Historica, 32, 2011, s.170-179.

Rogosz Norbert, {rec.] Ładoń T., Wojna sertoriańska (80-71 przed Chr.), Oświęcim 2011, Wieki Stare i Nowe, 6(11), 2014, s.159-164.

Rogosz Norbert, [rec.] Piegdoń M., Krassus. Polityk niespełnionych ambicji, Kraków 2011, Wieki Stare i Nowe, 6(11), 2014, s.165-175.

Rogosz Norbert, Stanowisko senatu wobec konfliktu Pompejusza z Cezarem (1 marca - 1 grudnia 50 r. p.n.e.), Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.F, 49, 1994, s.53-69.

Rogosz Norbert, Trybunat ludowy Marka Antoniusza (49 rok przed Chr.), Wieki Stare i Nowe, 10(15), 2016, s.9-34.

Rogosz Norbert, Udział i rola cezarian w zamachu na G. Juliusza Cezara (15 marca 44 roku), Wieki Stare i Nowe, 1(6), 2009, s.39-56.

Rogosz Norbert, W sprawie datowania senackiej debaty nad wyznaczeniem następcy G. Juliusza Caesara w prowincjach rzymskich, Antiquitas, 16, 1992, s.123-139.

Rogosz Norbert, Zbytek i bogactwo jako narzędzie w walkach politycznych w Rzymie w 50 roku p.n.e., [w:] Zbytek i ubóstwo w starożytności i średniowieczu, red. L. Kostuch, K. Rysiewska, KTN, Kielce 2010, ss.141-148.