Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- #P# -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Pawłowski Kazimierz, Odkrycie niecielesności i nadprzyrodzoności w filozofii średnioplatońskiej i jego egzystencjonalne konsekwencje, Filozofia Chrześcijańska, 13, 2016, s.77-95, pressto.amu.edu.pl; cejsh.icm.edu.pl.

Pawłowski Kazimierz, Troska o duszę według Epikura z Samos. Epikurejska terapia etyczna wg "Listu do Menoikeusa", Kwartalnik Filozoficzny, 44, 1, 2016, s.51-74.