Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- #Z# -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Zawadzki Stefan, Herodot o dziejach Asyrii i Babilonii a problem świadomości historycznej Babilończyków, Balcanica Posnaniensia: acta et studia, 3, 1984, s.115-119.

Zawadzki Stefan, Wielkie rodziny Sipparu w okresie chadejskim i wczesnorzymskim (625-482 p.n.e.), Antiquitas, 16, 1992, s.165-174.