Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- #H# -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Harasimowicz Jan, Nowe spojrzenie na obraz Bartłomieja Strobla Młodszego "Daniel i król Cyrus przed posągiem Baala" w Muzeum Narodowym w Warszawie, [w:] Studia z historii sztuki i kultury Gdańska i Europy Północnej. Prace poświęcone pamięci Doktor Katarzyny Cieślak, red. J. Friedrich, E. Kizik, Oddz. Gdański Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Gdańsk 2003, ss.135-146.