Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- #H# -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Herbet Zbigniew, Boski Klaudiusz, [w:] Herbert Z., Wiersze wybrane, (oprac.) R. Krynicki, Wyd. a5, Kraków 2005, ss.264-266.

Herbet Zbigniew, Kaligula, [w:] Herbert Z., Wiersze wybrane, (oprac.) R. Krynicki, Wyd. a5, Kraków 2005, ss.211-212.