Strona główna

-.- -A- #B# -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Briks Piotr, Ślady żeglugi po Morzu Martwym w starożytności (VII w. przed Chr. - II w. po Chr.): stan i perspektywy badań, cz. I, Klio, 36, 1, 2016, s.3-16, apcz.pl.

Briks Piotr, Ślady żeglugi po Morzu Martwym w tekstach antycznych (IV BC - II AC), Studia Maritima, 29, 2016, s.43-61.