Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- #J# -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Jaczynowska Maria, Antyczne początki Juwenaliów, Mówią wieki, 2(86), 1965(8), s.6-9.

Jaczynowska Maria, Cultores Herculis w Tibur, Przegląd Historyczny, 59, 1968, 3, s.428-437.

Jaczynowska Maria, Główne kierunki przemian kultu Herkulesa w państwie rzymskim, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia, 9, 1973, s.31-44.

Jaczynowska Maria, Imitatio Alexandri. Parę uwag na temat perskiej wyprawy cesarza Juliana, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia, 29, 1996, s.133-148.

Jaczynowska Maria, Kult wodzów rzymskich w okresie Republiki (III - I w. p.n.e.), Balcanica Posnaniensia: acta et studia, 3, 1984, s.157-165.

Jaczynowska Maria, Les collegia iuvenum et leurs liaisons avec les cultes religieux au temps du Haul-Empire Romain, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia, 4, 1968, s.23-44.

Jaczynowska Maria, Niefortunny opiekun Nerona, Mówią wieki, 9(105), 1966(9), s.22-25.

Jaczynowska Maria, Religion of loyalty under Augustus and Tiberius, Antiquitas, 18, 1993, s.73-80.