Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- #Ś# -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Ścigała Judyta, Obraz Subury w epigramatach Marka Waleriusza Marcjalisa, Teka Historyka, 2016, 52, s.7-21.

Ścigała Judyta, Pole Marsowe jako ośrodek kwitnącego życia w epigramach Marka Waleriusza Marcjalisa, Teka Historyka, 2016, 51, s.21-31.

Ścigała Judyta, Rzymska świątynia Westy w ikonografii monet Flawiuszy oraz w opisie M. Waleriusza Maecjalisa, Magazyn Numizmatyczny, 41, 2015, s.42-53.