Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- #J# -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Jurkiewicz Małgorzata, Odnowienie doktoratu prof. Alicji Szastyńskiej-Siemień, Przegląd Uniwersytecki UWr, 1(216), 2017, s.36-37.

Jurkiewicz Małgorzata, Raińczuk Michał, Wakacjne odkrycia naszych archeologów, Przegląd Uniwersytecki UWr, 4(214), 2016, s.26-27.