Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- #H# -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Hartwig Julia, Filemon i Baucis, [w:] Hartwig J., Poezje wybrane (Selected poems), Wyd. Literackie, Kraków 2008, ss.10-11.

Hartwig Julia, Metopa, [w:] Hartwig J., Obcowanie, Wyd. Czytelnik, Warszawa 1987, ss.101.

Hartwig Julia, Nagrobek, [w:] Hartwig J., Obcowanie, Wyd. Czytelnik, Warszawa 1987, ss.102.