Strona główna

-.- -A- #B# -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Bieżuńska - Małowist Iza, Dzieje ustroju rzymskiego w ujęciu Zdzisława Zigrydera-Konopki, Przegląd Historyczny, 40, 1949, s.72-95.

Bieżuńska-Małowist Iza, Lévêque Pierre, Eunomie et isonomie: Włodzimierz Lengauer, Pojęcie równości w greckich koncepcjach politycznych od Homera, do końca V w. p. n. e., Dialogues d'Histoire Ancienne, 15, 2, 1989, s.474-477, www.persee.fr.

Bieżuńska - Małowist Iza, Główne kierunki badań nad niewolnictwem starożytnym we współczesnej historiografii, Przegląd Historyczny, 59, 1968, 3, s.349-366.

Bieżuńska - Małowist Iza, Les recherches sur la condition de la femme grecque en Égypte grecque et romaine, Antiquitas, 18, 1993, s.15-22.

Bieżuńska - Małowist Iza, Niewolnicy urodzeni w domu (οικογενεις) i charakter pracy niewolniczej w Egipcie rzymskim, Przegląd Historyczny, 50, 1959, 3, s.433-447.

Bieżuńska - Małowist Iza, [rec.] Bravo B., Wipszycka E., Historia starożytnych Greków, t.I - do końca wojen perskich, PWN, Warszawa 1988, ss.408, Przegląd Historyczny, 80, 1989, 3, s.583-587.

Bieżuńska - Małowist Iza, Zastosowanie pracy niewolniczej w Egipcie Lagidów, Przegląd Historyczny, 64, 1973, 2, s.221-241.