Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- #K# -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Karasiewicz-Szczypiorski Radosław, Apsaros. Early headquarters building (principia). New localization?, Pro Georgia. Journal of Kartvelological studies, 26, 2016, s.53-63, repozytorium.lectorium.edu.pl.