Strona główna

-.- -A- -B- #C# -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Campion Thomas, Elegia otwierająca II wyd.: "Elegiarum liber", Nowy Filomata, 2, 20(2016), przeł. Agata Łuka, s.266-267.

Campion Thomas, Najsłodsza Lesbio, żyjmy i miłujmy, [w:] Barańczak St. (oprac.), Od Chaucera do Larkina. 400 nieśmiertelnych wierszy. 125 poetów anglojęzycznych. z 8 stuleci, Wyd. Znak, Kraków 1993, przeł. Stanisław Barańczak, ss.82.