Strona główna

-.- -A- -B- -C- #D# -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Dyczek Piotr, Ceramika typu Lower Danube Kaolin Wares (LDKW): dystrybucja, datowanie, funkcja, typologia, geneza, miejsca produkcji, Novensia, 20, 2010, s.153-171.

Dyczek Piotr, Geneza, funkcja i architektura kompleksu pałacowego w Pylos, Antiquitas, 19, 1994, s.23-36.

Dyczek Piotr, Hypnos from Risinium (Montenegro), Novensia, 20, 2010, s.51-63.

Dyczek Piotr, Lamps of the 3rd - 6th century AD from the civil architecture in sector IV at Novae, [w:] Lychnological acts 2: trade and local production of lamps from the prehistory until the Middle Age, ed. C. - A. Roman, N. Gudea, Editura Mega, Cluj - Napoca 2008, ss.73-78, (Patromonium Archaeologicum Transsylvanicum, vol. 2, ed. S. Cociş, A. Ursuţiu).

Dyczek Piotr, Prof. dr hab. Ludwika Press (1922-2006), Novensia, 17, 2006, s.5-7.

Dyczek Piotr, Rhizon / Risinum: od illyryjskiej osady do rzymskiego municipium, Contact, Poznań 2009, ss.29, (Xenia Posnaniensia series altera 35, ed. L. Mrozewicz, M. Musielak).