Strona główna

-.- -A- #B# -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Bąk Maria, Lampka z przedstawieniem centaura znalezionego w Ptolemais w Cyrenajce. Ikonografia-datowanie-kontekst historyczny, Akademickie Zeszyty Naukowe PIAST, 1, 2017, s.193-207.