Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- #K# -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Kowalska Danuta, Kształt stylistyczny człowieczej rozmowy z Bogiem w modlitwach "Psałterza Dawidowego" Mikołaja Reja, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica, 51, 2017, 2, s.55-70, dspace.uni.lodz.pl.

Kowalska Danuta, Spotkanie tradycji ze współczesnością w "Psalmach króla Dawida" w przekładzie Bohdana Drozdowskiego, Poradnik Językowy, 2017, 1(740), s.7-24.