Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- #P# -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Puszkin Aleksander, Akwilon, [w:] Puszkin A., Wybór wierszy, Zakł. Nar. im. Ossolińskich, Wrocław etc. 1982, przeł. Mieczysław Jastrun, ss.166-167.

Puszkin Aleksander, Do Licyniusza, [w:] Puszkin A., Wybór wierszy, Zakł. Nar. im. Ossolińskich, Wrocław etc. 1982, przeł. Włdysław Syrokomla, ss.26-30.

Puszkin Aleksander, Do Owidiusza, [w:] Puszkin A., Wybór wierszy, Zakł. Nar. im. Ossolińskich, Wrocław etc. 1982, przeł. Leopold Lewin, ss.93-97.

Puszkin Aleksander, Nereida, [w:] Puszkin A., Wybór wierszy, Zakł. Nar. im. Ossolińskich, Wrocław etc. 1982, przeł. Włodzimierz Słobodnik, ss.72.

Puszkin Aleksander, Prozerpina, [w:] Puszkin A., Wybór wierszy, Zakł. Nar. im. Ossolińskich, Wrocław etc. 1982, przeł. Mieczysław Jastrun, ss.136-138.

Puszkin Aleksander, Rym, [w:] Puszkin A., Wybór wierszy, Zakł. Nar. im. Ossolińskich, Wrocław etc. 1982, przeł. Seweryn Pollak, ss.317-318.