Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- #S# -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Szastyńska - Siemion Alicja, Dwa wczesnorenesansowe łacińskie epinikia Jana Dantyszka, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 6, 1985, s.209-214.

Szastyńska - Siemion Alicja, O nowych scenicznych realizacjach "Króla Edypa" i o płynących z nich wnioskach, [w:] Starożytny dramat. Teoria-praktyka-recepcja. Księga pamiątkowa ku czci Profesorów Roberta R. Chodkowskiego i Henryka Podbielskiego, red. K. Narecki, TNKUL, Lublin 2011, ss.193-201.

Szastyńska - Siemion Alicja, Ogród Charyt i orka Muz, Studia Classica et Neolatina, 3, 1998, s.50-58.

Szastyńska - Siemion Alicja, Pindaryzm Kochanowskiego, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 7, 1988, s.199-212.

Szastyńska - Siemion Alicja, Róża i bursztyn czyli dwie małżonki Heliosa, Filomata, 427-428, 1995, s.146-153.

Szastyńska - Siemion Alicja, Safona w Rzymie, Antiquitas, 19, 1994, s.119-135.

Szastyńska - Siemion Alicja, Z czego był dumny Halikarnas?, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 18, 2008, s.457-462.