Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- #S# -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Słapek Dariusz, Czy Pierre de Coubertin miał rację?, Wiadomości Uniwersyteckie, 18, 6(147), 2008, s.13-16.

Słapek Dariusz, Egipska ryba i... rzymskie igrzyska pogrzebowe?, [w:] Wokół antropologii kulturowej, red. M. Haponiuk, M. Rajewski, Wyd. UMCS, Lublin 1999, ss.171-186.

Słapek Dariusz, Geneza i charakter igrzysk gladiatorskich w Rzymie w okresie republiki, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.F, 40, 1985, s.49-63.

Słapek Dariusz, Gladiatorzy i polityka: igrzyska w okresie późnej republiki rzymskiej, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Wrocław 1995, ss.226, (Monografie FNP Seria Humanistyczna).

Słapek Dariusz, Le temps des lexiques? Mark Golden, Sport in the ancient world from A to Z, London-New York 2004, Eos, 93, 1, 2006, s.171-178.

Słapek Dariusz, Munus, ludus czy spectaculum gladiatorum? Terminologia igrzysk gladiatorskich schyłku republiki rzymskiej, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia, 27, 1992, s.59-66.

Słapek Dariusz, Niezwykłe losy niewolnika Cycerona. Niewola i wolność Dionizjusza, [w:] Romanitas & Christianitas: Stanislao Płodzień (1913-1962) in memoriam, red. Antoni Dębiński, Stanisław Jóźwiak, Wyd. KUL, Lublin 2008, ss.227-253.

Słapek Dariusz, O rzymskich wonnościach, czyli jak nad Tybrem przełamywano niechęć do "pachnących importów", [w:] Zbytek i ubóstwo w starożytności i średniowieczu, red. L. Kostuch, K. Rysiewska, KTN, Kielce 2010, ss.85-96.

Słapek Dariusz, [rec.] Maciej Jońca, Prawo rzymskie. Marginalia, Wyd. KUL, Lublin 2012, ss. 342, Res Historica, 35, 2013, s.281-285, http://reshistorica.umcs.lublin.pl/archiwum/.

Słapek Dariusz, Retiarii - elementy morskie w rzymskich amfiteatrach, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.F, 50, 1995, s.31-43.

Słapek Dariusz, Termin lanista u Cycerona, Antiquitas, 16, 1992, s.141-154.

Słapek Dariusz, Udział gladiatorów w oddziałach zbrojnych Katyliny, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.F, 49, 1994, s.39-52.