Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- #K# -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Kotula Tadeusz, Cesarz Klaudiusz II i Bellum Gothicum lat 269-270, Antiquitas, 20, 1994, s.140.

Kotula Tadeusz, "Dobrzy i źli cesarze" w opiniach późnych autorów łacińskich, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.F, 49, 1994, s.127-137.

Kotula Tadeusz, Jam domiti, ut pareant ...[?] (Tac. Agric.13). Rome et sec au Ier siècle d'Empire, Antiquitas, 25, 2001, s.55-65.

Kotula Tadeusz, Klaudiusz II Gocki w świetle źródeł epoki późnego cesarstwa rzymskiego, Przegląd Historyczny, 83, 1992, 1, s.3-15.

Kotula Tadeusz, Kryzys III wieku a kult cesarski, Antiquitas, 21, 1995, s.147-157.

Kotula Tadeusz, Kryzys III wieku w zachodnich prowincjach cesarstwa rzymskiego, Antiquitas, 17, 1992, s.192.

Kotula Tadeusz, Les fils de dècurions: "Pépinières" des élites municipales, Antiquitas, 22, 1997, s.35-43.

Kotula Tadeusz, Nurty monoteistyczne w pogaństwie "wieku niepokoju" (III w. n.e.) a polemika chrześcijańska, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia, 27, 1992, s.105-114.

Kotula Tadeusz, Odznaczenia cesarzy: clupeus aureus, statua aures. Dublet w "Historia Augusta"?, [w:] Przełomy w historii. XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich Wrocław 15-18 września 1999 roku. Pamiętnik, red. K. Ruchniewicz, J. Tyszkiewicz, W. Wrzesiński, tom II. I, Adam Marszałek, Toruń 2000, ss.47-51.

Kotula Tadeusz, "Reakcyjny" zamach stanu: przewrót 238 r.p.Chr., [w:] Zamach stanu w dawnych społecznościach, red. Arkadiusz Sołtysiak, Justyna Olko, OBTA, Warszawa 2004, ss.159-163.

Kotula Tadeusz, Św. Augustyn i barbarzyńcy afrykańscy, Antiquitas, 29, 2007, s.609-614.

Kotula Tadeusz, W kręgu magii Apulejusza, Mówią wieki, 1(97), 1966(9), s.22-25.

Kotula Tadeusz, Z badań nad romanizacją Afryki Północnej: problemy i metody (w związku z książką M. Benabou, La résistance africaine à la romanisation, F. Maspero, Paris 1976, ss.635), Przegląd Historyczny, 67, 1976, 4, s.637-642.

Kotula Tadeusz, Z badań nad ustrojem municypalnym epoki późnego Cesarstwa. Afrykańskie municypia i kolonie, Przegląd Historyczny, 64, 1973, 3, s.445-483.