Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- #K# -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Kaczanowicz Wiesław, Classis Britannica, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.F, 49, 1994, s.199-207.

Kaczanowicz Wiesław, Coinage on behalf of and with names of Roman empresses of the years 235-284. Introductory notice, Antiquitas, 25, 2001, s.31-37.

Kaczanowicz Wiesław, Les monnaies comme source pour les études sur les élites provinciales pendant la crise de l'Empire Romain au IIIe siècle, Antiquitas, 22, 1997, s.29-33.

Kaczanowicz Wiesław, Mennictwo uzurpatorskie w cesarstwie rzymskim w III w. n.e. Zarys problematyki, Antiquitas, 21, 1995, s.137-146.

Kaczanowicz Wiesław, Monety rzymskie jako źródło historyczne, Częstochowskie Teki Historyczne, 1, 2010, s.21-26.

Kaczanowicz Wiesław, Motywy religijne w rzymskim mennictwie do drugiej połowy III w. n.e. (do 284 r.), Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia, 27, 1992, s.115-125.

Kaczanowicz Wiesław, Źródła numizmatyczne do dziejów idei władzy charyzmatycznej w cesarstwie rzymskim doby kryzysu III w., [w:] Przełomy w historii. XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich Wrocław 15-18 września 1999 roku. Pamiętnik, red. K. Ruchniewicz, J. Tyszkiewicz, W. Wrzesiński, tom II. I, Adam Marszałek, Toruń 2000, ss.39-45.