Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- #M# -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Madejski Paweł, An unknown version of Privilegium Slavicum, [w:] Studia Lesco Mrozewicz ab amicis et discipulis dedicata, ed. S. Ruciński, K. Balbuza, K. Królczyk, Instytut Historii UAM, Poznań 2011, ss.239-248, www.zhsa.amu.edu.pl.

Madejski Paweł, Bibliografia Polskich Badań nad Antykiem i Tradycją Antyczną, Meander, 61, 2006, 3-4, s.360-363, www.ceeol.com.

Madejski Paweł, Etologia rządów Saturna, [w:] Zwierzę jako sacrum w pradziejach i starożytności, t.II, red. Lucyna Kostuch, Katarzyna Ryszewska, Wyd. Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2006, ss.183-193.

Madejski Paweł, Marcus Ulpius Phaedimus - kariera jednego wyzwoleńca, [w:] Graecorum et Romanorum memoria II, red. L. Morawiecki, Wyd. UMCS, Lublin 2002, ss.183-191, (Res Historica 14).

Madejski Paweł, Pax deorum?, [w:] Terra, mare et homines II: studies in memory of Professor Tadeusz Łoposzko, ed. P. Madejski, H. Kowalski, Wyd. UMCS, Lublin 2010, ss.109-119, (Res Historica 29).

Madejski Paweł, [rec.] F. Causey, Amber and the ancient world, Los Angeles 2011, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 61, 2013, 3, s.469-472.

Madejski Paweł, Rola wyzwoleńców cesarskich w zamachach stanu od Oktawiana Augusta do Hadriana, [w:] Zamach stanu w dawnych społecznościach, red. Arkadiusz Sołtysiak, Justyna Olko, OBTA, Warszawa 2004, ss.121-131.

Madejski Paweł, Wojna i pokój w starożytnym Rzymie, Meander, 61, 2006, 3-4, s.309-314, www.ceeol.com.

Madejski Paweł, Z dystansem do Procesu Bolońskiego i Konwencji Lizbońskiej, Wiadomości Uniwersyteckie, 17, 5, 2007, s.46.