Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- #J# -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Jońca Maciej, Criminal liability of honestiores in the 2nd and 3rd centuries AD, according to selected legal acts, Antiquitas, 28, 2005, s.183-195.

Jońca Maciej, Data uchwalenia "lex Pompeia de parricidiis", Zeszyty Prawnicze , 6, 1, 2006, s.83-94.

Jońca Maciej, <"In> iis qui ad me tamquam christiani deferebantur, hunc sum secutus modum". Środki dowodowe zastosowane w procesie chrześcijan pontyjskich w relacji Pliniusza Młodszego (Ep. 10, 96), Zeszyty Prawnicze, 5, 2, 2005, s.99-115.

Jońca Maciej, Kiedy namiestnikiem Syrii był Kwiryniusz, Mówią Wieki, 2(685), 2017, s.24-26.

Jońca Maciej, Podrzutek Żydówki Salome, [w:] Romanitas & Christianitas: Stanislao Płodzień (1913-1962) in memoriam, red. Antoni Dębiński, Stanisław Jóźwiak, Wyd. KUL, Lublin 2008, ss.59-72.

Jońca Maciej, "Poena cullei". Kara czy rytuał?, Zeszyty Prawnicze, 5, 1, 2005, s.83-100.

Jońca Maciej, Poena cullei. Sankcja karna czy ryt oczyszczajacy?, [w:] Obrzędy, teatr, ceremoniał w dawnych kulturach, red. Justyna Olko, Wyd. DiG, Warszawa 2008, ss.11-21.