Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- #M# -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Musielak Maria, Friendship in the works of Plutarch, [w:] Studia Lesco Mrozewicz ab amicis et discipulis dedicata, ed. S. Ruciński, K. Balbuza, K. Królczyk, Instytut Historii UAM, Poznań 2011, ss.255-264, www.zhsa.amu.edu.pl.

Musielak Maria, Grecy i barbarzyńcy na peryferiach świata antycznego (zachodnie wybrzeża Morza Czarnego), Antiquitas, 29, 2007, s.9-23.

Musielak Maria, Trajan jako uosobienie ideału obywatela i władcy w świetle propagandy politycznej swoich czasów, Eos, 67, 1, 1979, s.119-130.

Musielak Maria, Wejście Delfijczyków do Amfiktionii Delfickiej na tle przemian politycznych IV w. p.n.e., Balcanica Posnaniensia: acta et studia, 3, 1984, s.121-126.