Strona główna

-.- -A- -B- -C- #D# -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Domaradzka Lidia, Zasięg i posługiwanie się językiem, mową i pismem greckim w Tracji w okresie klasycznym i na początku wczesnego hellenizmu (na podstawie materiałów epigraficznych), Antiquitas, 29, 2007, s.85-98.