Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- #K# -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Kostuch Lucyna, Co to jest wojna i skąd się wzięła. Antyczna próba rozwiązania problemu, Parerga. Międzynarodowe Studia Filozoficzne, 4, 2011, s.123-130.

Kostuch Lucyna, Dionizos i Amazonki, czyli podobieństwo à rebours w wyobrażeniu starożytnych Greków, Almanach Historyczny, 8, 2006, s.9-19.

Kostuch Lucyna, Eros w świecie helleńskich zwierząt. Wokół pojęcia miłości w kulturze starożytnych Greków, Przegląd Historyczny, 106, 2015, 2, s.189-201.

Kostuch Lucyna, Fetor na helleńskim polu bitwy. Starożytni autorzy greccy wobec problemu, [w;] Bród i smród, red. I. Janicka, "Studia Historica Gedanensia" t. 1, 2010, ss.11-18.

Kostuch Lucyna, Kilka uwag o wyprawie Amazonek na Attykę, Antiquitas, 29, 2007, s.115-121.

Kostuch Lucyna, Kobra Kleopatry - rola motywu węża w starożytnych opisach śmierci królowej, Almanach Historyczny, 9, 2007, s.9-17.

Kostuch Lucyna, Militarne ekspozycje w "Periegesis" Pauzaniasza. Helleńska typologia wojennych świadectw jako dziedzictwo kulturowe, Turystyka Kulturowa, 9, 2011, s.28-47, www.turystykakulturowa.org.

Kostuch Lucyna, Polemos i pleonexia. Broń jako helleński symbol bogactwa i dobrobytu, [w:] Zbytek i ubóstwo w starożytności i średniowieczu, red. L. Kostuch, K. Rysiewska, KTN, Kielce 2010, ss.65-70.

Kostuch Lucyna, [rec.] Ashton S.-A., Ostatnie królowe Egiptu, przekł. Aleksandra Gorlewska, Wyd. Bellona, Warszawa 2006, ss.152, Almanach Historyczny, 10, 2008, s.233-235.

Kostuch Lucyna, The philosophy of arms. Weaponry in the minds of ancient Greek, Parerga. Międzynarodowe Studia Filozoficzne, 3, 2008, s.103-111.

Kostuch Lucyna, The transformation of the phalanx and the military functions of Greek divinities, Organon, 41, 2009, s.85-92.

Kostuch Lucyna, Zwierzęta a wojna, czyli między naturą a sztuką. Kilka uwag o koncepcjach militarnych antyku, [w:] Navigare necesse est. Księga Jubileuszowa dla Profesora Wojciecha Słomskiego z okazji 40. urodzin, red. D. Patera, R. Król, Wyd. Nauk. Mega-Plast, Warszawa 2009, ss.311-317.