Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- #M# -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Mojsik Tomasz, Innowacje mitograficzne w kulturze antycznej między oralnością a piśmiennością, Quaestiones Oralitatis, 1(2015), 1, s.51-76.

Mojsik Tomasz, Manipulacja przestrzenią i czasem w historiografii - perspektywa narratologiczna, [w:] Człowiek wobec miar i czasu w przeszłości, red. P. Guzowski, M. Liedke, Wyd. AVALON, Kraków 2007, ss.239-252.

Mojsik Tomasz, Tragedia w domu Antygonidów albo o (poli)narracji historycznej, Antiquitas, 29, 2007, s.123-143.