Strona główna

-.- -A- -B- #C# -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Ceran Waldemar, Cesarz w politycznej teologii Euzebiusza z Cezarei i nauczaniu Jana Chryzostoma, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, 44, 1992, s.13-27.

Ceran Waldemar, "Emporoi" we wczesnobizantyjskiej Antiochii, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, 23, 1986, s.17-28.

Ceran Waldemar, Jan Chryzostom o lekarstwach i leczeniu, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, 48, 1993, s.3-26.

Ceran Waldemar, [rec.] Cesaretti P., Teodora, przekł. B. Bielanka, Wyd Świat Książki, Warszawa 2003, ss.335, Piotrowskie Zeszyty Historyczne, 6, 2004, s.399-405.

Ceran Waldemar, [rec.] Ilski K., Idea jedności politycznej, społecznej i religijnej w świetle pism Ambrożego z Mediolanu, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2001, ss.401, Przegląd Historyczny, 93, 2002, 2, s.238-241.

Ceran Waldemar, [rec.] Kotula T., Barbarzyńcy i dworzanie. Rzym a barbarzyńcy w dworskiej literaturze późnorzymskiej, Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego, ogólnego zbiotu t.102, Wyd. PAN, Kraków 2004, ss.144, Przegląd Historyczny, 96, 2005, 1, s.135-136.

Ceran Waldemar, Teatr we wczesnym Cesarstwie Bizantyńskim, Przegląd Historyczny, 95, 2004, 3, s.301-311.