Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- #Z# -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Zawadzka Anna, Mit etnogeniczny jako źródło w studiach nad stereotypem. Mity o pochodzeniu Gallów, Antiquitas, 29, 2007, s.279-297.

Zawadzka Anna, Mitoraj w Arigento, Gazeta Wyborcza: Turystyka, 44(404), 2011, s.6.