Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- #K# -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Kluczek Agata A., Cesarz rzymski Aurelian jako "paedagogus militum", Wieki Stare i Nowe, 1(6), 2009, s.73-100.

Kluczek Agata A., Hadrian. Princeps patiens - patientia Augusti, Magazyn Numizmatyczny, 40, 2014, s.4-15.

Kluczek Agata A., Moneta - klucz do świątyni starożytności. Uwagi na kanwie książki Roberta Turcana, Wieki Stare i Nowe, 10(15), 2016, s.121-139.

Kluczek Agata A., Princeps luxuriosus - w kręgu stereotypu, [w:] Zbytek i ubóstwo w starożytności i średniowieczu, red. L. Kostuch, K. Rysiewska, KTN, Kielce 2010, ss.187-194.

Kluczek Agata A., [rec.] Cesarz Galien (253-268): "zniszczył państwo przez swój tryb życia", Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym, 35, 2015, 4, s.213-223.

Kluczek Agata A., [rec.] Janiszewska D., Wojna domowa w Rzymie w latach 193-197, Poznań 2010, Wieki Stare i Nowe, 6(11), 2014, s.176-184.

Kluczek Agata A., Roman emperor as the world ruler, AD 235-284, Eos, 95, 2008, 1, s.75-90.

Kluczek Agata A., Strefa topiczna wyobrażeń w mennictwie cesarza rzymskiego Floriana (276 rok), Wieki Stare i Nowe, 3(8), 2011, s.36-58.

Kluczek Agata A., Tu es Iuventas, czyli cesarz w zwierciadle mennictwa rzymskiego, Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym, 30, 2014, 3, s.59-71, apcz.pl.

Kluczek Agata A., Wizerunek "obcego - wroga" w ikonografii monetarnej. Przykład mennictwa cesarza rzymskiego Aureliana (270-275), Antiquitas, 29, 2007, s.305-326.