Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- #S# -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Safarewicz Jan, Aktualne zagadnienia dotyczące języka greckich tekstów linearnych, Eos, 50, 1959-1960, 2, s.3-13.

Safarewicz Jan, Gramatyka normatywna a gramatyka jako nauka, Filomata, 1938, 100, s.470-477.

Safarewicz Jan, Medialne końcówki prezentywne w języku indoeuropejskim, Spraw. z Czynności i Posiedzeń PAU, 43, 10, 1938, s.314-315.

Safarewicz Jan, O pochodzeniu łacińskiej formacji perfecti passivi, Eos, 67, 1979, 2, s.331-337.

Safarewicz Jan, Palatalizacja i dyspalatalizacja w języku greckim, Eos, 39, 1938, s.364-371, www.wbc.poznan.pl.

Safarewicz Jan, Wartość tekstów mykeńskich dla historii języka greckiego, Eos, 69, 1981, 1, s.119-126.