Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- #S# -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Steffen Wiktor, Ajas Sofoklesa, Eos, 50, 1959-1960, 2, s.61-70.

Steffen Wiktor, Czy istniał Sokrates piękny i młody?, Eos, 40(1939), 2, s.13-23.

Steffen Wiktor, Kazimierz Feliks Kumaniecki, Eos, 67, 1, 1979, s.5-44.

Steffen Wiktor, Najwyższa ocena dzieła artystycznego w dramacie greckim, Balcanica Posnaniensia: acta et studia, 3, 1984, s.47-50.

Steffen Wiktor, [rec.] Tacyt, Dzieje, t.I-II, tłum. S. Hammer, Wyd. Czytelnik, Warszawa 1957, ss.498, Studia Źródłoznawcze. Commentationes, 4, 1959, s.215.

Steffen Wiktor, Wstęp, [w:] Hezjod, Prace i dnie, Zakł. Narod. im. Ossolińskich, Wrocław 1952, ss.XXXVIII.

Steffen Wiktor, Z wędrówki frazeologicznej. Greckie frazy w języku polskim, Eos, 67, 1, 1979, s.81-101.