Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- #Ł# -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Łanowski Jerzy, Dyskolos (Odludek) nowo odkryta komedia Menandra, Eos, 50, 1959-1960, 2, s.71-89.

Łanowski Jerzy, [rec.] Teofilakt Symokatta, Listy. Tłum. z greckiego na łaciński Mikołaj Kopernik, PWN, Warszawa 1952, ss.173, Pamiętnik Literacki, 45(1954), 1-2, s.236-243.

Łanowski Jerzy, Wstęp, Homer, Iliada, przeł. Kazimiera Jeżewska, Zakł. Narod. im. Ossolińskich, Wrocław etc. 1982, Biblioteka Narodowa II nr 17, ss.XC.