Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- #I# -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Ibek Paweł, Idea króla w starożytnym Izraelu, [w:] Religia i polityka w świecie starożytnym, red. R. Sajkowski, Muzeum w Ostródzie, Ostróda 2005, ss.22-28.