Strona główna

-.- -A- -B- #C# -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Cytowska Maria, Erazmowy podarek na ślub przyjaciela, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 17, 2007, s.125-130.

Cytowska Maria, Koniektury Salomona Rysińskiego do Listów Seneki. Kartka z dziejów filologii klasycznej w Polsce, Eos, 50, 1959-1960, 2, s.179-186.

Cytowska Maria, Nad polskim Klaudianem, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 14, 2002, s.133-137.

Cytowska Maria, Nad "Trenami" Jana Kochanowskiego. Terapia bólu. W kręgu tradycji antycznej i chrześcijańskiej, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 7, 1988, s.143-152.

Cytowska Maria, Od Aleksandra do Alwara (gramatyki łacińskie w Polsce w XVI w.), Zakł. Nar. im. Ossolińskich, Wrocław etc. 1968, ss.106.

Cytowska Maria, Przyroda w poezji Klaudiana, Studia Classica et Neolatina, 3, 1998, s.108-114.