Strona główna

-.- -A- #B# -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Biernacka - Lubańska Małgorzata, Fiesole, Z otchłani wieków, 52, 1986, 3-4, s.173-175.

Biernacka - Lubańska Małgorzata, Rzym - rezerwatem archeologicznym?, Z otchłani wieków , 52, 1986, 3-4, s.210-214.

Biernacka - Lubańska Małgorzata, Rzymskie wodociągowe ujęcia wody powierzchniowej z obszaru Hiszpanii, Balcanica Posnaniensia: acta et studia, 3, 1984, s.365-372.