Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- #M# -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Myszor Wincenty, Handel żywym towarem. List 10* i 24* świętego Augusta (ze zbioru J. Divjaka), Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 47, 2014, 2, s.235-255.

Myszor Wincenty, Leon Wielki wobec manicheizmu [Leon Wielki, Epistulae: 7, 8 i 15 CP L 1656; Turribius Asturicensis, Epistula ad Idacium CP L 564], Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 49, 2016, 2, s.283-301.

Myszor Wincenty, Szenute wobec pogan i heretyków, Antiquitas, 29, 2007, s.615-629.

Myszor Wincenty, Znaczenie tekstów z Nag Hammadi w badaniach pierwotnego chrześcijaństwa, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia, 27, 1992, s.159-164.