Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- #S# -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Suski Robert, Aluzja do rebelii Eugeniusza czy ukłon wobec aspiracji rzymskiej elity. Nowa interpretacja mowy Maeciusa Faltoniusa Nicomachusa (Hist. Aug. Tac. 6, 1-9), Res Historica, 39, 2015, s.9-31, journals.umcs.pl.

Suski Robert, Coinage and imperial propaganda in the third century on the example of the usurper Iulianus' Issues (283?), Eos, 57, 2010, 1, s.63-77.

Suski Robert, Emperor Aurelian and the solar eclipse of 272, Eos, 99, 2012, 2, s.259-263.

Suski Robert, Interregnum i Seweryna. Czy kobieta była cesarzem?, Antiquitas, 29, 2007, s.645-664.

Suski Robert, [rec.] Kluczek A., Polityka dynastyczna w Cesarstwie Rzymskim w latach 235-284, Prace Naukowe UŚ w Katowicach nr 1899, Katowice 2000, ss.169, Przegląd Historyczny, 93, 2002, 3, s.344-348.

Suski Robert, Rzymskie kłopoty z datowaniem (CIL, XII, 5456, Restitutor Orbis, likwidacja Imperium Galliarum i tribunicia potestas Aureliana), [w:] Człowiek wobec miar i czasu w przeszłości, red. P. Guzowski, M. Liedke, Wyd. AVALON, Kraków 2007, ss.13-26.

Suski Robert, The title 'Dacicus Maximus' and 'Carpius Maximus' in the imperial propaganda of the third and the first half of the fourth century, Eos, 100, 2013, 1, s.139-159.