Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- #S# -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Spychała Dariusz, Nawrócenie św. Augustyna a jego stosunek do kultury antycznej, Studia Europaea Gnesnensia, 3, 2011, s.227-243.

Spychała Dariusz, [rec.] Bispham E. (red.), Europa rzymska, przekł. B. Mierzejewska, Świat Książki, Warszawa 2010, ss. 432, Studia Europaea Gnesnensia, 3, 2011, s.314-323.

Spychała Dariusz, Stosunki rzymsko-gockie a konflikt katolicko-ariański od Konstancjusza II do Teodozjusza Wielkiego 337-395 r., Antiquitas, 29, 2007, s.299-304.