Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- #T# -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Tokarczyk Roman, O systematyzacjach doktryn prawa natury, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.G, 31, 1984, s.363-385.

Tokarczyk Roman, Prawo naturalne w świetle filozofii Arystotelesa, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.G, 26, 1979, s.301-320.

Tokarczyk Roman, Problem stosunku prawa natury do prawa stanowionego w doktrynie sofistów, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.G, 27, 1980, s.223-240.

Tokarczyk Roman, Rozważania nad pojęciem ekstremizmu, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.G, 50-51, 2003-2004, s.253-280, www.annales.umcs.lublin.pl.

Tokarczyk Roman, The Aged in the Cultures of the World, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.G, 52-53, 2005-2006, s.167-184, www.annales.umcs.lublin.pl.