Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- #P# -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Piotrowicz Ludwik, Appian i jego dzieło, [w:] Appian z Aleksandrii, Historia rzymska, t. I, przeł. L. Piotrowicz, Zakł. Narod. im. Ossolińskich, Wrocław 1957, ss.V-XXVI.

Piotrowicz Ludwik, Badania nad historią starożytną w Polsce, Kwartalnik Historyczny, 51, 1937, s.205-226.

Piotrowicz Ludwik, Drobne znaleziska monet rzymskich w Polsce. Dalsze denary rzymskie ze skarbu z Malkowic, Odb. z Wiadomości Numizmatyczno-Archeologicznych t. 16, 1934, ss.11.

Piotrowicz Ludwik, Finanse cesarstwa rzymskiego w pierwszym jego okresie, Polskie Towarzystwo Historyczne, Lwów 1925, ss.11.

Piotrowicz Ludwik, Kult panującego w starożytności, Poznań 1922, ss.39.

Piotrowicz Ludwik, Monety rzymskie w Muzeum Wołyńskim w Łucku, [w:] Monety Muzeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Łucku, Nakł. Wołyńskiego Tow. Przyjaciół Nauk w Łucku, Kraków 1939, ss.3-8.

Piotrowicz Ludwik, Monety rzymskie znalezione w Krakowie, Odb. z Wiadomości Numizmatyczno-Archeologicznych t. 12, 1928-1929, ss.7.

Piotrowicz Ludwik, Okres świetności cesarstwa rzymskiego (od Augusta do Dioklecjana), Nakł. Krakowskiej Spółki Wyd., Kraków 1923, ss.32, (Teksty źródłowe do nauki historii w szkole średniej, z. 11).

Piotrowicz Ludwik, Skarb monet rzymskich z Malkowic (powiat Pinczowski), Odb. z Wiadomości Numizmatyczno-Archeologicznych t. 15, 1933, ss.18.

Piotrowicz Ludwik, Wstęp, [w:] Appian z Aleksandrii, Historia rzymska, t. I, przeł. L. Piotrowicz, Zakł. Narod. im. Ossolińskich, Wyd. De Agostini, Wrocław -Warszawa 2004, ss.V-XLI.