Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- #Ć# -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Ćwikliński Ludwik, Henryk Schliemann i jego odkrycia naukowe, Biblioteka Warszawska, 2(202), 1891, s.56-77.

Ćwikliński Ludwik, Henryk Schliemann i jego odkrycia naukowe, Biblioteka Warszawska, 1(201), 1891, s.483-502.

Ćwikliński Ludwik, Homer, Schliemann i Mykeny. Wspomnienia z podróży do Grecyi, Przegląd Polski, 54, 14(1879), s.319-363.

Ćwikliński Ludwik, Mommsen o Horacyusza carmen saeculare, Eos, 1(1894), s.72-76, www.wbc.poznan.pl.

Ćwikliński Ludwik, Nieznany list Mikołaja Hussovianusa (Hussowskiego), Eos, 5(1898-1899), 2, s.204-206, www.wbc.poznan.pl.

Ćwikliński Ludwik, [rec.] Romański St., Podróż naukowa po wyspach i wybrzeżach morza Egejskiego, wycieczka do Assos, Troi i Konstantynopolu. Spraw. Dyr. c. k. IV gimn. we Lwowie za r. szk. 1897, ss.46, Eos, 4(1897), 2, s.219-220, www.wbp.poznan.pl.

Ćwikliński Ludwik, [rec.] Rzepiński S., Pompei. Wspomnienia z podróży. Spraw. Dyr. c. k. gimn. św. Jacka w Krakowie za r. szk. 1897, ss.88, Eos, 4(1897), 2, s.218-219, www.wbp.poznan.pl.

Ćwikliński Ludwik, [rec.] Sanojca J., Studya Herodota w dziedzinie poezyi greckiej. Progr. gimn. w Rzeszowie za r. szk. 1893/94, ss.52, Eos, 2(1895), 1, s.101, www.wbp.poznan.pl.

Ćwikliński Ludwik, [rec.] Witkowski St., Prodromus grammaticae papyrorum Graecarum aetatis Lagidarum. Seorsum impressum ex XXVI Tomo Class. philol. Acad. Litter., Cracoviae 1897, ss.65, Eos, 4(1897), 2, s.207-208, www.wbc.poznan.pl.

Ćwikliński Ludwik, [rec.] Zieliński T., August Nauck. Ein Bild seines Leben und seiner Werke. Sonder-Abdrucki aus dem Jahresbericht über die Fortchritte der classischen Alterthumswissenschaft, Berlin 1894, Eos, 4(1897), 2, s.210-213, www.wbp.poznan.pl.

Ćwikliński Ludwik, Zagadnienia Tukidydesowe, Kwartalnik Historyczny, 51, 1937, s.162-170.