Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- #M# -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Maciejowski Wacław Alexander, Geto-Daki, nadwiślańskich i naddnieprzańskich Polan przodkowie, ich cywilizacya i mowy ich pomnik z czasu między pierwszym a pięćdziesiatym rokiem po narodzniu Chrystusa upłynnionego, pochodzący, Biblioteka Warszawska, 1(57), 1855, s.36-79.

Maciejowski Wacław Alexander, [rec.] Zielonacki J., Pandekta, czyli wykład prawa prywatnego rzymskiego, o ile ono jest podstawą prawodawstw nowszych. Cz. I: Ogólne zasady prawne i naukę o stosunkach rzeczowych, Cz. II: Naukę o stosunkach obowiazkowych, prawo zastawu, familijne i spadkowe obejmujace, Kraków 1862-1863, Biblioteka Warszawska, 4(96), 1864, s.292-295.

Maciejowski Wacław Alexander, Swewi, Słowianie, Niemcy, Biblioteka Warszawska, 2(50), 1853, s.405-432.

Maciejowski Wacław Alexander, W Tacytowej Giermanii są pierwsze pewności w sobie mające ślady dziejów Polski i Litwy, Biblioteka Warszawska, 1, 1844, s.1-22.

Maciejowski Wacław Alexander, Zabytki pogaństwa w Polsce, Biblioteka Warszawska, 1, 1841, s.1-9.