Strona główna

-.- -A- -B- -C- #D# -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Dymowski Arkadiusz, Chronologia napływów denarów rzymskich z I-III wieku na ziemie Polski w świetle analizy nowego materiału ze znalezisk drobnych, Wiadomości Numizmatyczne, 57(2013), 1-2(195-196), s.93-149.

Dymowski Arkadiusz, Monety nowożytne wzorowane na antycznych, Biuletyn Numizmatyczny, 2(370), 2013, s.81-94.

Dymowski Arkadiusz, Najnowsze znaleziska monet rzymskich z Lubelszczyzny i Podkarpacia, Lubelskie Wiadomości Numizmatyczne, 14, 2008, s.36-68.