Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- #K# -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Kwiatkowski Tadeusz, O tak zwanym sylogizmie istoty u Arystotelesa, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.F, 19, 1964, s.1-25.

Kwiatkowski Tadeusz, Quelques remarques sur la théorie de la définition chez Aristote, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.F, 23-24, 1968-1969, s.1-26.

Kwiatkowski Tadeusz, Rola Sokratesa i sofistów w dziejach filozofii według E. Dupreela, Folia Societatis Scientiarum Lublinensis s.A, 15, 1, 1973, s.27-32.