Strona główna

-.- -A- #B# -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Bralewski Sławomir, Cesarska egzekucja uchwał zgromadzeń biskupów w późnym Imperium Romanum, Przegląd Historyczny, 93, 2002, 3, s.273-189.

Bralewski Sławomir, Kanony kościelne w sporze między Wschodem a Zachodem na tle schizmy antiocheńskiej, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, 80, 2005, s.27-43.

Bralewski Sławomir, Memorabilia w "Historiach kościelnych" Sokratesa i Sozomena, Przegląd Nauk Historycznych, 2, 9(2010), s.5-20.

Bralewski Sławomir, Porfirowa kolumna w Konstantynopolu i jej wczesnobizantyńska legenda, Vox Patrum, 55, 30(2010), s.95-110.

Bralewski Sławomir, Postawa cesarza Teodozjusza II wobec biskupów, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, 48, 1993, s.39-60.

Bralewski Sławomir, Sobór w Chalcedonie w polityce wewnętrznej Marjana, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, 44, 1992, s.53-74.

Bralewski Sławomir, Uwagi na temat antyheretyckiego ustawodawstwa cesarza Konstantyna Wielkiego, Przegląd Nauk Historycznych, 1(2002), 1, s.7-20.

Bralewski Sławomir, Wątki polityczne w oskarżeniach kierowanych przeciwko biskupom w późnym cesarstwie rzymskim, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, 67, 2000, s.7-22.