Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- #S# -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Sofokles, Ajas, Biblioteka Warszawska, 1(97), 1865, przeł. Zygmunt Węclewski, s.23-54.

Sofokles, Ajas, Biblioteka Warszawska, 1(97), 1865, przeł. Zygmunt Węclewski, s.400-423.

Sofokles, Ajas, przeł. Antoni Mierzyński, Druk. K. Kowalewskiego, Warszawa 1882, ss.108, www.pbi.edu.pl.

Sofokles, Antigone. Stasimon III (porównaj "Filomata" nr 9, 1929, s. 180), Filomata, 13, 1930, przeł. Leszek Karpiński, s.140, www.wbc.poznan.pl.

Sofokles, Antygona, Biblioteka Warszawska, 1(49), 1853, przeł. Kaszewski Kazimierz, s.423-472.

Sofokles, Antygona, [w:] Smaczniński W., Poezye, t. 2, Druk. S. Orgelbranda, Warszawa 1850, przeł. Wincenty Smaczniński, ss.81-144.

Sofokles, Antygona, przeł. Kazimierz Morawski, Nakł. Krakowskiej S-ki Wyd., Kraków 1928, ss.84.

Sofokles, Edyp Król, Przegląd Polski, 54, 14(1879), przeł. Wojciech Dzieduszycki, s.70-94.

Sofokles, Edyp Król, Przegląd Polski, 54, 14(1879), przeł. Wojciech Dzieduszycki, s.214-244.

Sofokles, Edyp w Kolonie, Biblioteka Warszawska, 4(52), 1853, przeł. Kazimierz Kaszewski, s.94-170.

Sofokles, Edyp w Kolonie, przeł. Kazimierz Morawski, ELAN, Białystok 2002, ss.80.

Sofokles, Edyp w Kolonos (fragmenty), przeł. Zygmunt Węclewski, Nakł. Biblioteki Kórnickiej, Poznań 1875, ss.46.

Sofokles, Elektra, przeł. Antoni Małecki, Księg. J. K. Żupańskiego, Poznań 1854, ss.90+XVI.

Sofokles, Elektra, Biblioteka Warszawska, 1(169), 1883, s.1-29.

Sofokles, Elektra, Biblioteka Warszawska, 1(169), 1883, s.238-274.

Sofokles, Elektra (fragment), Kwartalnik Artystyczny, 4(96), 25(2017), przeł. Antoni Libera, s.87-106.

Sofokles, Elektra (fragmenty), Biblioteka Warszawska, 4(52), 1853, przeł. Antoni Małecki, s.282-305.

Sofokles, Hymn do Bacchusa ("Antigone" w. 115-1150), Filomata, 19, 1930, przeł. Tadeusz Urbanek, s.134-135, www.wbc.poznan.pl.

Sofokles, Król Edyp, Biblioteka Warszawska, 3(59), 1855, przeł. Kazimierz Kaszewski, s.250-285.

Sofokles, Niedola Antygony ("Antygona" w. 801-837), Filomata, 11, 1929, przeł. Tadeusz Szpaczyński, s.43-44, www.wbc.poznan.pl.

Sofokles, Oedipus król (Stasimon), Kwartalnik Klasyczny, 7, 1933, przeł. Jan Bielatowicz, s.34.

Sofokles, Oidipus król (w. 1478-1510), Filomata, 1929, 6, przeł. Franciszek Dłużniewski, s.42, www.wbc.poznan.pl.

Sofokles, Pochwała Aten ("Oedipus w Kolonos" w. 668-693), Filomata, 19, 1930, przeł. Tadeusz Urbanek, s.134, www.wbc.poznan.pl.

Sofokles, Potęga miłości ("Antygona" w. 781-800), Filomata, 9, 1929, przeł. Tadeusz Szpaczyński, s.180, www.wbc.poznan.pl.

Sofokles, Przedmowa, [w:] Sofokles, Trachinki, przekł. K. Kaszewski, Druk. Gazety Polskiej, Warszawa 1865, ss.1-7.

Sofokles, Trachinki, przeł. Kazimierz Kaszewski, Druk. Gazety Polskiej, Warszawa 1865, ss.50.