Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- #S# -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Sofokles, Ajas, Biblioteka Warszawska, 1(97), 1865, przeł. Zygmunt Węclewski, s.400-423.

Sofokles, Ajas, przeł. Antoni Mierzyński, Druk. K. Kowalewskiego, Warszawa 1882, ss.108, www.pbi.edu.pl.

Sofokles, Ajas, Biblioteka Warszawska, 1(97), 1865, przeł. Zygmunt Węclewski, s.23-54.

Sofokles, Antigone. Stasimon III (porównaj "Filomata" nr 9, 1929, s. 180), Filomata, 13, 1930, przeł. Leszek Karpiński, s.140, www.wbc.poznan.pl.

Sofokles, Antygona, przeł. Kazimierz Morawski, Nakł. Krakowskiej S-ki Wyd., Kraków 1928, ss.84.

Sofokles, Antygona, [w:] Smaczniński W., Poezye, t. 2, Druk. S. Orgelbranda, Warszawa 1850, przeł. Wincenty Smaczniński, ss.81-144.

Sofokles, Antygona, Biblioteka Warszawska, 1(49), 1853, przeł. Kaszewski Kazimierz, s.423-472.

Sofokles, Edyp Król, Przegląd Polski, 54, 14(1879), przeł. Wojciech Dzieduszycki, s.214-244.

Sofokles, Edyp Król, Przegląd Polski, 54, 14(1879), przeł. Wojciech Dzieduszycki, s.70-94.

Sofokles, Edyp w Kolonie, Biblioteka Warszawska, 4(52), 1853, przeł. Kazimierz Kaszewski, s.94-170.

Sofokles, Edyp w Kolonie, przeł. Kazimierz Morawski, ELAN, Białystok 2002, ss.80.

Sofokles, Edyp w Kolonos (fragmenty), przeł. Zygmunt Węclewski, Nakł. Biblioteki Kórnickiej, Poznań 1875, ss.46.

Sofokles, Elektra, Biblioteka Warszawska, 1(169), 1883, s.238-274.

Sofokles, Elektra, Biblioteka Warszawska, 1(169), 1883, s.1-29.

Sofokles, Elektra, przeł. Antoni Małecki, Księg. J. K. Żupańskiego, Poznań 1854, ss.90+XVI.

Sofokles, Elektra (fragmenty), Biblioteka Warszawska, 4(52), 1853, przeł. Antoni Małecki, s.282-305.

Sofokles, Hymn do Bacchusa ("Antigone" w. 115-1150), Filomata, 19, 1930, przeł. Tadeusz Urbanek, s.134-135, www.wbc.poznan.pl.

Sofokles, Król Edyp, Biblioteka Warszawska, 3(59), 1855, przeł. Kazimierz Kaszewski, s.250-285.

Sofokles, Niedola Antygony ("Antygona" w. 801-837), Filomata, 11, 1929, przeł. Tadeusz Szpaczyński, s.43-44, www.wbc.poznan.pl.

Sofokles, Oedipus król (Stasimon), Kwartalnik Klasyczny, 7, 1933, przeł. Jan Bielatowicz, s.34.

Sofokles, Oidipus król (w. 1478-1510), Filomata, 1929, 6, przeł. Franciszek Dłużniewski, s.42, www.wbc.poznan.pl.

Sofokles, Pochwała Aten ("Oedipus w Kolonos" w. 668-693), Filomata, 19, 1930, przeł. Tadeusz Urbanek, s.134, www.wbc.poznan.pl.

Sofokles, Potęga miłości ("Antygona" w. 781-800), Filomata, 9, 1929, przeł. Tadeusz Szpaczyński, s.180, www.wbc.poznan.pl.

Sofokles, Przedmowa, [w:] Sofokles, Trachinki, przekł. K. Kaszewski, Druk. Gazety Polskiej, Warszawa 1865, ss.1-7.

Sofokles, Trachinki, przeł. Kazimierz Kaszewski, Druk. Gazety Polskiej, Warszawa 1865, ss.50.