Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- #Ż#

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Żak Elżbieta, Szpringer Iwona, Katedra Prawa Rzymskiego UMCS (1951-2009), Studia Iuridica Lublinensia, 13, 2010, s.111-121.

Żak Elżbieta, Postępowanie w sprawie o ustanowienie kuratora dla furiosus i prodigus w prawie rzymskim, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.G, 35, 1988, s.39-51.

Żak Elżbieta, Stanowisko pisarzy rzymskich przełomu republiki i pryncypatu wobec marnotrawców (prodigi), Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.G, 34, 1987, s.411-421.

Żak Elżbieta, Ściśle osobisty charakter kontraktu zlecenia w prawie rzymskim i we współczesnym prawie polskim, [w:] W kręgu historii i współczesności polskiego prawa. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Arturowi Korobowiczowi, red. Wojciech Witkowski, Wyd. UMCS, Lublin 2008, ss.698-715.